AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Sztandar Parafialnego Zespołu Caritas Barnimie

image1.jpg [1024x768]image2.jpg [1024x768]

13 czerwca 2010 r. w bazylice św. Jakuba w Szczecinie pod przewodnictwem Metropolity Szczecińsko Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi odprawiona została Jubileuszowa msza święta, która zgromadziła wielu przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas, wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Centralnym momentem uwielbienia Boga za całokształt 20 letniej posługi było poświęcenie sztandaru Caritas, który został ufundowany przez wszystkie grupy parafialne i sponsorów. Sztandar wykonała Pani Danuta Młodzik, z jednej strony widnieje herb Caritas z datą 1990 r. z drugiej strony sztandaru umieszczono postać ojca świętego, herb papieski i diecezji z papieskim cytatem:

                                  „Służyć ludziom to przede wszystkim dawać siebie”

/fragmenty wywiadu  Tygodnika Katolickiego-Niedziela z ks. Maciejem Szmucem –Dyrektorem Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej./


 

Duży udział w nadaniu sztandaru dla Caritas Archidiecezji miał pomysłodawca a zarazem Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów XX lecia Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej - Andrzej Konopelski. Wkład finansowy oprócz Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu wnieśli Członkowie Kapituły Statuetki Barnima i Gmina Drawno.

 

Skład Społecznego Komitetu Nadania sztandaru Caritas.

 

1. Konopelski Andrzej - Barnimie

2. Tamara Jędruszek - Szczecin

3. Dorota Kozdroń - Szczecin

4. Barbara Koszyczarska - Szczecin

5. Zofia Bartczak - Szczecin