AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Przedsięwzięcia cykliczne

jalmuzna


  Jałmużna wielkopostna

Co rok w okresie Wielkiego Postu Caritas kwestuje na rzecz potrzebujących. Taka kosciol.jpg [300x450]kwesta ma zawsze swój konkretny cel, który z reguły pokrywa się z szczególnymi potrzebami wskazanymi w corocznym wielkopostnym orędziu papieskim (nie mniej ważne od uzyskanych środków jest docieranie do świadomości społecznej z problemami różnych ludzi zepchniętych na margines).
W Jałmużnę Wielkopostną wpisane jest w wielu diecezjach rozprowadzenie specjalnych skarbonek,   do których ofiarodawcy – często dzieci- zbierają swe datki odmawiając  sobie np. słodyczy czy jakiejś rozrywki.

„Zrezygnuj w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki. Twoje wyrzeczenie pomoże w leczeniu i rehabilitacji dzieci i dorosłych”.


 

 wakacje.jpg [120x111]

Wakacje

Do największych cyklicznych przedsięwzięć Caritas należy coroczne organizowanie wakacje1.jpg [300x290]wakacji dla dzieci. Kolonie, półkolonie, pobyty u indywidualnych rodzin organizowane są we wszystkich diecezjach, zarówno na szczeblu diecezjalnym jak i parafialnym. Występuje ścisłe współdziałanie central diecezjalnych ze szczeblami parafialnymi. Te ostatnie biorą udział w kwalifikowaniu uczestników, dostarczają ochotniczej kadry wychowawczej i korzystają z pomocy centrali przy organizowaniu wakacji dla biednych dzieci we własnym zakresie.


 

tydzien.jpg [120x111]


  Tydzień miłosierdzia

Tydzień Miłosierdzia odbywający się zawsze na początku października jest czasem budzenia wrażliwości wspólnot parafialnych na niedolę ludzi potrzebujących. W szczególności na szczeblu parafialnym grupy charytatywne mają w tym czasie sposobność do głębszej refleksji nad sensem i celem swych działań, zaprezentowania się szerszemu ogółowi i podjęciem konkretnych przedsięwzięć. Caritas Polska wydaje na Tydzień Miłosierdzia specjalne plakaty i materiały liturgiczno – homiletyczne.


 

wigilia.jpg [120x111]


  Wigilijne dzieło pomocy dzieciom

W okresie Adwentu i zbliżających się świat bożego narodzenia uwaga Caritas skupia się szczególnie na dzieciach zaniedbanych, ubogich, pozostawionych swigiliaa.jpg [300x214]amym sobie.
W całym kraju rozprowadzana jest specjalna świeca. Zapalona na wigilijnym     stole ma być symbolem pamięci o tych najmłodszych, którym w szczególny czas  Wigilii i Świat brakuje codziennego ciepła. Fundusze zebrane przy rozprowadzaniu świec Caritas- tak na szczeblu diecezji, jak parafii – wykorzystuje się na pomoc dla dzieci (organizowanie wakacji, dożywianie, specjalne imprezy rozrywkowe itp.)


specday.jpg [120x111]   Specjalne dni

W Caritas diecezjalnych i parafialnych regularnie organizuje się różnorakie imprezy, uroczystości i obchody przy okazji pewnych szczególnych dni:
Dnia Dziecka, Tygodnia Miłosierdzia, św. Mikołaja, Bożego Narodzenia. Zaniedbane dzieci, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore zapraszane SA na przyjęcia, koncerty, wycieczki, prelekcje itp. Są także obdarowywane upominkami czy paczkami żywnościowymi.


 

indyw.jpg [117x111]  Pomoc indywidualna

Wszystkie ogniwa Caritas świadczą pomoc zgłaszającym się lub zgłoszonym indywidualnie osobom. Wszystkie centrale diecezjalne i znaczna część PZC w parafiach posiadają magazyny, z których wydaje się potrzebującymindyw1.jpg [300x198] żywność lub inne przedmioty (często używane). Udzielanie pomocy poprzedzone jest zazwyczaj w miarę obiektywną ocena sytuacji materialnej wspomaganej osobie bądź rodzinie.Jako przykład pomocy indywidualnej wymienić można: opłacanie obiadów w szkole ubogim dzieciom, wydawanie paczek żywnościowych, a także używanej odzieży i sprzętów, opłacanie leków, rachunków za gaz i elektryczność i In. Na szczeblu parafialnym w większym stopniu możliwy jest kontakt z potrzebującym (odwiedzanie chorych, pomoc w czynnościach domowych itp.).