AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Statuetka BarnimaP R E A M B U Ł A 

KAPITUŁA STATUETKI  „BARNIMA” POWSTAŁA, ABY PROMOWAĆ, NAGRADZAĆ I WSPIERAĆ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ I HUMANITARNĄ. DLA ZREALIZOWANIA POTRZEB DUCHOWYCH I MATERIALNYCH CZŁOWIEKA, WYPŁYWAJĄCĄ Z EWANGELICZNEGO PRZYKAZANIA MIŁOŚCI I MAJĄCA NA UWADZE GODNOŚĆ KAŻDEJ OSOBY LUDZKIEJ BEZ WZGLĘDU NA JEJ WYZNANIE, ŚWIATOPOGLĄD, NARODOWOŚĆ, RASĘ I PRZEKONANIA.  

 Statuetka Barnima  OPIS STATUETKI BARNIMA

1.Ciężar całkowity statuetki 2,10 kg.

2.Wysokość statuetki 26,5 cm.

Statuetka BARNIMA wykonana jest z brązu o wysokości 19,5 cm, osadzona na kostce granitowej o wymiarach 6 cm x 6 cm x 7 cm/wysokość/.

Przedstawia bezrękiego rycerza w zbroi z hełmem na głowie. Na zbroi na lewym ramieniu zarzucony płaszcz i umieszczona tarcza z logo Caritas. Jest to krzyż, na środku krzyża w kształcie serca napis Caritas a z ramion wychodzą po trzy promienie. Statuetka przedstawia Barnima I Dobrego projektu artysty rzeźbiarza Pana Grzegorza Sztuk ze Szczecina.

Materiały o władcach naszych ziem w tym wypadku o BARNIMIE I DOBRYM przygotował dr Jacek Grzegorz Brzustowicz, historyk z Choszczna.