AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Nasze imprezy

Nasz Parafialny Zespół Caritas w Barnimiu pracuje i działa przez cały rok. Oprócz corocznych, cyklicznych imprez, które są "wpisane" w charakter działalności naszej organizacji, staramy się aby każdego roku przygotować coś "specjalnego", coś nowego...

Zawsze pamiętamy jednak o naszej misji - zawsze staramy się pomagać potrzebującym, samotnym... zawsze pamiętamy także o naszych milusińskich - o naszych dzieciach. Staramy się je wspierać i organizować im ciekawe formy spędzania wolnego czasu, zapewniać warunki do kształcenia się... do zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania zainteresowań.

 

W tym miejscu przedstawimy Państwu niektóre imprezy, które zorganizował Parafialny Zespół Caritas Barnimie w przeciągu ostatnich 15 lat...