Osoby wyróżnione podczas Gali Jubileuszowej

 

prawidlowe_logo_caritas_male.jpg [200x252]Lista osób wyróżnionych podczas Jubileuszu XV-lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu w dniu 14.04.2012 r.       Z przyjemnością informujemy, iż w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą nr 393/12 z dnia 13 marca 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego:

 

 1. Eugeniuszowi Meisingerowi z Barlinka

2. Janowi Mateuszczykowi  ze Szczecina

 3. Andrzejowi Konopelskiemu z Barnimia

 


Zarządu Powiatu Choszczeńskiego przyznał pamiątkowy medal „Zasłużony dla Powiatu”:

 

                               Pawłowi Nahorskiemu  z Choszczna
                               Bogdanowi  Galasowi z Drawna
                              Firmie Pierot Sp.z o.o. Dołuje

 


Decyzją Rady Gminy Drawno przyznano medale „Za zasługi dla Miasta i Gminy Drawno”:

 

   1.Helenie Babirackiej z Podegrodzia

2.Dorocie Konopelskiej z Barnimia

 


Decyzją Kapituły Statuetki Barnima przyznano Super Statuetki, a otrzymali je:


1.Ks.Maciej Szmuc – Szczecin

    2.Ks.Wojciech Kozub – Barnimie

                 3.Renata i Paweł Nahorscy – Choszczno


 

Decyzją P.Z.Caritas w Barnimiu składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pomoc finansową otrzymywaną od osób i firm. Należą do nich:

 

 1. Anna, Eugeniusz Meisinger        

 2. Renata, Paweł Nahorscy

 3. Barbara, Jan Mateuszczyk                           

 4. Jolanta, Jerzy Klimek

 5. Zdzisława, Roman Wolak                              

 6. Agnieszka, Roman Bireta

 7. Mariola, Andrzej Komarzański                   

 8. Dorota, Zbigniew Grochowscy

 9. Ewa, Marek Miłaszewscy                             

 10. Jerzy Łabuń

 11. Marlena, Grzegorz Sztuk                            

 12. Czesława, Andrzej Tomczak

 13. Urząd Miejski w Drawnie                           

 14. Nadleśnictwo Drawno

 15. Gosp.Bank Spółdz. Choszczno                   

 16. Poldanor Przechlewo

 17. Lewiatan Zachód – Szczecin                       

 18. Pierot Sp.z o.o. Dołuje

 


Za wieloletnią współpracę podziękowania dla:


 

1. Komendy  Powiatowej  Policji w Choszcznie            

2. Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie

 

Za promocję Caritas w prasie regionalnej dziękujemy:

1. Elżbiecie Lipińskiej

2. Tadeuszowi Krawcowi

3. Arturowi Szubie


Dziękujemy twórcy strony internetowej caritasbarnimie.pl 

 

Dariuszowi Korzeniewskiemu

 

Na pamiątkę  XV-lecia P.Z.Caritas w Barnimiu :

 

1.Starostwo Powiatowe w Choszcznie

                  2. ARiMR Szczecin

 

Dyplomy uznania dla wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas (wręczał Dyrektor a upominki Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego i Burmistrz Drawna):


 1. Babiracka Helena

 2. Chałupnik Barbara

 3. Jóźwiak Grażyna

 4. Konopelska Dorota

 5. Konopelska Teresa

 6. Kucharska Jolanta

 7. Kucharski Jan

 8. Mikina Jolanta

 9. Maćkowiak Katarzyna

10. Paszkowska Ewa

11. Szumotalska Elżbieta

                  12. Wasieczko Janusz

 

 

Pragniemy dziś podziękować wszystkim Państwu, dlatego też prosimy o odbiór skromnych upominków:

1.Kinga, Aleksander Dementiew

2.Teresa, Jacek Majchrzak

3.Bogdana, Bolesław Winniccy

4. Barbara, Marian Kuc

5.Aleksandra, Jarosław Gancarczyk

6.Urszula, Marek Ostrowscy

7.Małgorzata, Bogdan Buchajczyk

8.Agnieszka, Bartosz Rogal

9.Katarzyna, Jerzy Dzierbunowicz

10. Agnieszka, Adam Zareccy

11.Izabela, Piotr Nahorscy

12.Krystyna, Andrzej Rusin

13.Władysława, Jerzy Słodkowscy

14.Magdaleny, Sławomira Bącelak

15.Haliny Biegniewskiej

16.Haliny Magdy

17.Anny Hińcza-Gnysińskiej

18.Alicji Łukasik

19.Czesław Paszkiewicz