AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Filmy

Miniatura video

SOSzW im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku

- O OŚRODKU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku zapewnia dzieciom z niepełnosprawnością umysłową i sprzężeniami stałą opiekę i (poza zajęciami typowo szkolnymi) zajęcia wychowawczo-terapeutyczne. FORMY TERAPII: - zajęcia korekcyjne wad postawy - zajęcia korygujące wady mowy - terapia pedagogiczna - terapia psychologiczna - terapia metodą integracji sensorycznej - wielozmysłowe poznawanie świata ZAJĘCIA W OŚRODKU: - zajęcia sportowe w ramach sekcji Olimpiad Specjalnych Polska - zajęcia muzyczne - zajęcia taneczne - zajęcia komputerowe - zajęcia plastyczne - zajęcia z gospodarstwa domowego - zajęcia ceramiczne i rzemiosła artystycznego - zajęcia Teatrzyku Zamkowego - zajęcia sekcji Zamkowej Turystyki Rowerowej DANE KONTAKTOWE: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Niemieńsko 22 73-220 DRAWNO 95 768 2312 95 768 2211 www.niemiensko.pl niemiensko@op.pl -

Zobacz film »