AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Aktualności

10 maja 2017 10:15 | Aktualności

„Dwadzieścia lat minęło…, jak jeden dzień…” - czyli zapraszamy na nasz Jubileusz!

Jubileusz XX-lecia Parafialnego Zespołu Caritas Barnimie rozpoczął się w sobotę, 06.05.2017r. uroczystą Mszą Świętą w Barnimiu, koncelebrowaną przez ks dyr. Macieja Szmuca, ks kanonika Sławomira Kokorzyckiego i Księdza Proboszcza Wojciecha Kozuba. Mszę poprzedził piękny koncert Chóru Świętej Klary z Pełczyc.

Po zakończeniu występu wszyscy goście udali się do Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie w holu Sali Widowiskowej WEDEL, odbył przygotowany z pomocą Biblioteki Publicznej w Drawnie wernisaż wystawy, poświęconej jubileuszowi Caritas w Barnimiu pt. „20 lat w służbie Caritas 1997-2017”.

Wszyscy Goście, podczas zwiedzania wystawy, mogli dowiedzieć się, że założycielem Parafialnego Zespołu Caritas Barnimie był śp. Ks. Ireneusz Starachowski. Przez cały 20-letni okres działalności jego Przełożonym był i jest Andrzej Konopelski, a od 15 lat przewodniczy mu ks. kan. Wojciech Kozub - Proboszcz Parafii Barnimie.

Wystawa starała się przybliżyć Wszystkim dorobek 20 lat działalności Caritas, okres ten został „przełożony na artykuły prasowe”, różnorodnych gazet… Były to m.in: Gazeta Lubuska, Kurier Szczeciński czy Głos Szczeciński. Ponadto na licznych fotografiach, przedstawiono liczne imprezy, które organizował barnimskim Caritas: Dzień Dziecka, wycieczki, pielgrzymki, różnorodne akcje pomocowe, ale także wspaniałe Bale Charytatywne.

Od początku swojej działalności Parafialny Zespół Caritas w Barnimiu prowadzi „Kroniki Caritas” oraz stronę internetową. Za swoją działalność Caritas otrzymał kilka wyróżnień, miedzy innymi „Drawieńskie Żurawie”, „Medal za Zasługi dla Powiatu Choszczeńskiego”. Od samego Papieża Franciszka, Wolontariusze Caritas otrzymali pasterskie błogosławieństwo, docenieni zostali także przez  JE Abp Andrzeja Dzięgę, który podziękował za ciężką pracę imiennie wszystkim pracownikom Parafialnego Zespołu.

Te wszystkie informacje i wiele dodatkowych opowieści, o codziennej pracy małego, a zarazem tak wielkiego Barnimskiego Caritasu, Goście mogli usłyszeć podczas Uroczystości, którą z wielką swadą i humorem poprowadziła pani Joanna Osińska.

Samą Uroczystość zaszczycili swoją obecnością włodarze naszej gminy: Burmistrza Drawna pan Andrzej Chmielewski i Przewodniczący RM w Drawnie pan Czesław Paszkiewicz, władze powiatu - Starosta Choszczeński pan  Adam Andriaszkiewicz. Byli obecni także ks.kan.Maciej Szmuc – Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ks. kan. Sławomir Kokorzycki oraz wielu szefów i delegatów instytucji szczebla powiatowego oraz gminnego, a także wszystkich tych, którzy zawsze albo okazywali serce i pomoc Parafialnemu Zespołowi Caritas Barnimie albo są jego filarami.

Honorowy patronat nad Jubileuszem objęli: pan Jarosław Rzepa – wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego, pan Andrzej Chmielewski-Burmistrz Drawna oraz Ks.dyr. Maciej Szmuc.

To właśnie Ksiądz Dyrektor, jako pierwszy, w imieniu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oficjalnie zabrał głos dziękując całemu Zespołowi Wolontariuszy Caritas Barnimie. Podczas Gali wręczane były Statuetki i podziękowania wszystkim wieloletnim pracownikom, którzy wspierali codzienną pracę Zespołu z Barnimia.

Wyróżnieni Statuetką Barnima, będącą  wielkim „DZIĘKUJĘ!”, zostali Magdalena i Sławomir Bącelakowie z Niemieńska, Bożena i Ryszard Nikorowiczowie z Drawna oraz Krystyna i Krzysztof Marszałkowie ze Szczecina. Natomiast Super Statuetka Barnima przyznana została Firmie Pierot ze Szczecina. Ceremonię wyróżnienia przeprowadzili wszyscy członkowie Kapituły - ks.Wojciech Kozub, Andrzej Konopelski, Jan Mateuszczyk, Marian Kuc i  Paweł Nahorski.

Kolejne wyróżnienie: Statuetkę „Mnieście uczynili”, przyznawane przez Caritas Archidiecezji Szczecinsko-Kamieńskiej, otrzymał z rąk księdza Dyrektora Macieja Szmuca pan Andrzej Chmielewski – Burmistrz Drawna.

W kategorii: POMOC FINANSOWA - za 20 lat wspierania działalności Caritas Barnimie na rzecz ludzi potrzebujących „SZKLANĄ STATUETKĄ”, wręczaną przez Burmistrza Drawna i Przełożonego Caritas uhonorowani zostali:

1.Anna, Eugeniusz Meisingerowie -Barlinek

2. Renata,Paweł Nahorscy -Choszczno

3.Mariola,Andrzej Komarzańscy-Drawno

4. Barbara,Jan Mateuszczykowie -Barnimie

5.Zdzisława, Roman Wolakowie – Szczecin

6.Ewa, Marek Miłaszewscy -Drawno

7.Dorota, Zbigniew Grochowscy -Drawno

8.Agnieszka, Roman Biretowie –Choszczno

9. Aleksandra Izydorczyk i Artur Topka z Podegrodzia

10. Zarząd Powiatu w Choszcznie, pan starosta Adam Andriaszkiewicz

11. Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski

12.Poldanor S.A. Przechlewo, prezes Grzegorz Brodziak.

 Ponadto, w kategorii: POMOC FINANSOWA I WSPÓŁPRACA, szklaną statuetkę przyznano następującym instytucjom:

1.Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, dyr. Maria Jędrzejczyk

2.Nadleśnictwu Drawno /Nadleśniczy Włodzimierz Rocławski/

3.Firmie GASPOL S.A. Szczecin  

Były jeszcze Pamiątkowe Statuetki w kategorii WSPÓŁPRACA, otrzymali je:

1.Drawieński Park Narodowy ( dyr. Paweł Bilski)

2.Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie/komendant Ireneusz Winnicki/

3.Komenda Powiatowa PSP w Choszcznie /komendant Marek Garbicz/

4.Chór św. Klary z Pełczyc.

5.Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej –ksiądz dyr. Maciej Szmuc

Podczas podziękowań nie mogło zabraknąć jeszcze jednego, bardzo ważnego – słowa serdecznych podziękowań za trud i pracę , które zostały skierowane  do wszystkich Wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu. Za okazane serce i zaangażowanie dziękowali Burmistrz Drawna, Przewodniczący RM, Starosta Choszczeński oraz Przełożony Parafialnego Zespołu.

Osoby, do których zostały skierowane te szczególne słowa podziękowania, to:

1.Helena Babiracka
2.Barbara Chałupnik
3.Dorota Konopelska
4.Teresa Konopelska
5.Jolanta Kucharska
6.Katarzyna Maćkowiak
7.Jolanta Mikina
8.Ewa Paszkowska
9.Elżbieta Szumotalska
10.Jan Kucharski
11.Janusz Wasieczko
12.Andrzej Konopelski
13. Ks.Wojciech Kozub.

Cała Uroczystość urozmaicona była muzycznymi przerywnikami, które wykonywali uczestnicy Sekcji Wokalnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury, prowadzonej przez instruktora Bartka Michalczyka – na scenie występowali między innymi Daniel Dzierbunowicz, Zuzia Jakubas i Hania Dziatko.

Podczas tak szczególnego Święta, nie mogło zabraknąć chwili przeznaczonej na składanie życzeń bohaterom dzisiejszej Uroczystości, czyli Caritas Barnimie. Na ręce Przełożonego Zespołu pana Andrzeja Konopelskiego oraz Przewodniczącego Księdza Wojciecha Kozuba złożono wiele wiązanek kwiatów i prezentów, padło też wiele zasłużonych słów uznania...

Po części oficjalnej Uroczystości wszyscy obecni Goście zostali zaproszeni do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie na pyszny poczęstunek.

Parafialny Zespół Caritas Barminie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej pięknej Uroczystości…

A my? My, mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym - za 5 lat - „Srebrnym Jubileuszu”!

Przeczytano: 1357 razy. Wydrukuj|Do góry