AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Aktualności

14 czerwca 2019 16:12 | Aktualności

Dary unijne Program POPŻ

    Parafialny Zespół Caritas w Barnimiu
uprzejmie zawiadamia, iż od sierpnia 2019 r.
rusza nowy program pomocy żywnościowej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie
się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie
celem złożenia dokumentów.
 Termin składania wniosków kończy się  31 lipca 2019 r.
                       
                       

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 
1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej   1056,00 zł dla osoby w rodzinie),                              stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych , które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 
 

Przeczytano: 339 razy. Wydrukuj|Do góry