AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Aktualności

15 września 2019 20:33 | Aktualności

Rozpoczęcie programu PEAD

 

Dot. dostaw i dystrybucji żywności z PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019.

 

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej informuje, że zgodnie z WIZ (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

okres realizacji dostaw artykułów spożywczych rozpocznie się w grudniu 2019r i zakończy w czerwcu 2020r.

a okres realizacji dystrybucji art. spożywczych rozpocznie się w grudniu 2019r. i zakończy w lipcu 2020r.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że KOWR obecnie przygotowuje ogłoszenie kolejnego przetargu na dostawy artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019 (dotychczas nie ogłoszony). Od pomyślnego zakończenia procedury przetargowej uzależnione jest podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pomiędzy KOWR a Organizacjami Partnerskimi. A to z kolei przesuwa termin podpisania umów OPO z  OPR i OPR z OPL. Nie należy się spodziewać,  aby podpisanie umów możliwe było wcześniej niż z końcem miesiąca listopada. Realnie rzecz ujmując dystrybucja żywności możliwa będzie w miesiącu grudniu przy założeniu, że procedura przetargowa KOWR przebiegnie pomyślnie.

W chwili obecnej oczekując na żywność sugerujemy o nie odkładanie na później wystawiania skierowań, tak aby na miesiąc grudzień mieć już wszystkie osoby, którym planujemy wydać żywność z Podprogramu 2019.

Aby uniknąć nieporozumień zwracamy się z prośbą o poinformowanie klientów korzystających z programu o zmianach w jakim terminie będą mogli odbierać żywność.

Z poważaniem

Koordynator Projektu

Dorota Rodzeń

Przeczytano: 179 razy. Wydrukuj|Do góry