AAA
Parafialny Zespół Caritas Barnimie

Aktualności

11 sierpnia 2020 11:45 | Aktualności

Dary unijne Program POPŻ

 

Parafialny Zespół Caritas w Barnimiu

uprzejmie zawiadamia, iż od sierpnia 2020r.

rusza nowy program pomocy żywnościowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie

się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie

celem złożenia dokumentów.

 Termin składania wniosków kończy się 20 września 2020 r

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

1402,00zł dla osoby samotnie gospodarujące

1056,00 zł dla osoby w rodzinie),stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych , które będą bezpłatnie przekazywane osobom najbardziej potrzebującym.

Przeczytano: 142 razy. Wydrukuj|Do góry